10 lat TVP Historia

Dyrektorzy TVP Historia

Artur Dmochowski - twórca i pierwszy dyrektor TVP Historia, dziennikarz, publicysta, historyk, dyplomata. Rzecznik Komitetu Założycielskiego NZS AGH, uczestnik strajków o rejestrację NZS, działacz niezależnego, podziemnego ruchu wydawniczego: założyciel i redaktor naczelny pism „Od Nowa” i „Czas Solidarności”, organizator podziemnych kursów samokształceniowych; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Rozpracowywany przez SB w ramach SOR kryptonim „Historyk” i „Inicjator”. Podczas demonstracji 1 maja 1984 w Nowej Hucie ciężko ranny. W 1984 w związku z zagrożeniem aresztowaniem ukrywał się przez 5 miesięcy – do amnestii. 1984-1985 przewodniczący Samorządu Studentów UJ, członek Senatu UJ. Od 1986 organizator, wykładowca Krakowskiej Wspólnoty Akademickiej w DA księży misjonarzy „Na Miasteczku”. KWA grupowała przedstawicieli rozwiązanych Samorządów Studenckich i stanowiła przejaw niezależnego ruchu studenckiego, związanego z podziemnym NZS-em. W 1989, 1992 redaktor „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku. 1990-1991 kierownik redakcji TVP Kraków, 1993-1996 radca Ministra w MSZ. W 1994 przedstawiciel Polski w Misji Pokojowej KBWE w Gruzji, w 1996 w Misji OBWE w Bośni i Hercegowinie. W 1996 dyrektor programowy TV Wisła, zwolniony po przejęciu stacji przez TVN. 2000-2006 radca minister pełnomocny Ambasady RP w Rzymie. 2006-2009 twórca i dyrektor TVP Historia. Od 2011 redaktor „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”. Od 2012 redaktor naczelny Wydawnictwa Słowa i Myśli. W listopadzie 2015 został rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 28 kwietnia 2016 Rada Nadzorcza PAP S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na dokończenie VI kadencji i powołała Artura Dmochowskiego na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Prasowej z dniem 9 maja 2016[2].

Tadeusz Doroszuk, - dyrektor TVP Historia od marca 2009. Z telewizją publiczną jest związany od 2000 roku. W latach 2000-2006 był dyrektorem OTV Lublin, a następnie zastępcą szefa tego oddziału ds. programowych. Współtwórca Lubelskiej Szkoły Dokumentu Historycznego powstałej przy OTV Lublin. Z jego inicjatywy powstało wiele filmów dokumentalnych, zrealizowanych dla TVP – m.in.: cykle: „Było nie minęło”, „Z archiwum IPN” oraz dokumenty: „Wszystko co nasze”, „Dla Niepodległej”, „Zapomniana flotylla”, „Powstanie Zamojskie”, „Londyńskie dni gen. Sikorskiego”, „Kleeberg odszedł – Kleeberczycy zostali” oraz „13 lat – 13 dni”. Tadeusz Doroszuk jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem historii UMCS w Lublinie. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie (Master of Business Administration) na Politechnice Lubelskiej i University of Illinois at Urbana-Champaign. Zespół Rzecznika Prasowego TVP S.A.

Piotr Gursztyn - ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku lat 90. był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Karierę rozpoczynał jako reporter Radia Plus. Następnie pracował w TV Puls. Po pierwszym przerwaniu nadawania przez tę stację przeszedł do Polsatu, gdzie był reporterem Informacji, a następnie Wydarzeń. Publikował również we „Frondzie”. Pracował w „Dzienniku”, gdzie najpierw był szefem działu politycznego, a następnie zastępcą kierownika działu. Współpracował z Polskim Radiem RDC, gdzie prowadził rozmowy polityczne. Był jednym z prowadzących program „Ja panu nie przerywałem” w Superstacji. Od stycznia 2013 roku jest publicystą tygodnika „Do Rzeczy” (pełnił tam funkcję zastępcy redaktora naczelnego). W styczniu 2016 został dyrektorem TVP Historia (jednocześnie zrezygnował z pracy w Superstacji i Polskim Radiu RDC). Od grudnia 2016 jest dyrektorem biura programowego TVP

Stanisław Królak – dziennikarz, publicysta, redaktor, twórca telewizyjny. Autor kilkuset artykułów i reportaży. Pracował i publikował m.in. w „Tygodniku Gdańskim”, „Tygodniku Spotkania”, „Tygodniku Solidarność”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Czasie Krakowskim”, „Odrze”. Członek założyciel NSZZ „Solidarność”. W Telewizji Polskiej pracuje od 1994 roku. Przez kilkanaście lat pracował w Programie 1. Od 2007 roku współtworzył i uruchamiał TVP Historia, gdzie pracował, jako kierownik redakcji, a następnie jako redaktor prowadzący i ponownie jako kierownik redakcji. Od 1 grudnia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku pełnił obowiązki dyrektora TVP Historia. Jest redaktorem i współtwórcą kilkuset programów telewizyjnych, m.in. filmu dokumentalnego „Pasterz”, cyklu „Świat Jana Pawła II”. Od kilku lat redaguje w TVP Historia cykl programów „Spór o historię”. Przez kilka lat pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Stanisław Królak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest doktorem nauk teologicznych. W pracy naukowej koncentruje się na historii Kościoła, zwłaszcza w Związku Sowieckim, etyce oraz teologii pastoralnej.

Piotr Legutko - ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1991 do 1997 pracował w „Czasie Krakowskim” (także jako redaktor naczelny). Od 1997 związany z krakowskim oddziałem TVP. W 2006 był kierownikiem redakcji publicystyki TVP 1, a do czerwca 2007 zastępcą dyrektora Agencji Informacji TVP. W latach 2005–2006 redaktor naczelny kwartalnika „Nowe Państwo”. Był też redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego” (2007-2011). W 2012 roku został kierownikiem krakowskiego oddziału (i publicystą) tygodnika „Gość Niedzielny”. W lutym został 2016 mianowany dyrektorem TVP3 Kraków, a w styczniu 2017 objął stanowisko dyrektora TVP Historia. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autorem książek „Mity IV władzy”, „Gra w media”, „Sztuka debaty”, „Jedyne takie muzeum. Odzyskana pamięć o Powstaniu Warszawskim”